soppong

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกการจราจรสำหรับประชาชนผู้มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนัดวันอังคาร