soppong

อำนวยความสะดวกการจราจรในวันตลาดนัดวันอังคาร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำนวยความสะดวกการจราจรในวันตลาดนัดวันอังคาร ณ ตลาดบ้านสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน