soppong

อำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ประชาชน

วันที่ 4 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับตำรวจจราจรอำเภอปางมะผ้า อำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในวันตลาดนัดวันอังคาร ณ ตลาดนัดบ้านสบป่อง หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน