soppong

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไปสร้างห้องน้ำ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ นายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายกองช่าง และพนักงานฝ่ายพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไปสร้างห้องน้ำ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ บ้านแม่หมูลีซอ หย่อมบ้านดงมะไฟ หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน