soppong

สำรวจพื้นที่พืชไร่เกษตรได้รับความเสียหาย

วันที่ 26 กันยายน 2566

นำโดยนายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยนายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และบุคลากรฝ่ายกองช่างและบุคลากรฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่สำรวจเหตุ จากคืนวันที่ 25 กันยายน 2566 ในพื้นที่ตำบลสบป่องฝนตกหนัก เป็นเหตุทำให้พืชไร่เกษตรได้รับความเสียหาย ณ บ้านแม่หมูลีซอ หมุ่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน