soppong

สำรวจฝายน้ำบ้านแม่อูมอง

วันที่ 15 กันยายน 2566

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกองช่างและฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่สำรวจฝายน้ำบ้านแม่อูมอง เนื่องจากคืนวันที่ 14 กันยายน 2566 ในพื้นที่ตำบลสบป่อง มีฝนตกหนัก ทำให้ฝายน้ำบ้านแม่อูมองมีความเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องจึงสำรวจเพื่อเตรียมการแก้ไขต่อไป