soppong

สำรวจความเสียหายหลังคาบ้านเรือนราษฎร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนันตำบลสบป่อง พนักงานฝ่ายกองช่างและพนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังคาบ้านเรือนราษฎรจากเหตุพายุฤดูร้อน ณ บ้านน้ำริน บ้านแม่หมูลีซอ หย่อมบ้านแม่กลาง บ้านหนองตองและบ้านหนองผาจ้ำ