วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 25560 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ปางมะผ้า จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง โดยมีกลุ่มประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน