วัน ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. อบต.สบป่อง โดย นาย คำนวณ นิวัฒน์บวรชัย นายก อบต.สบป่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.สบป่อง เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.กึ้ดสามสิบ ซึ่งเป็นการประกวด รพ.สต.ดีเด่น (ระดับเขต) ณ รพ.สต.กึ้ดสามสิบ