วันเสาร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 อบต.สบป่องร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสบป่องจัดกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลสบป่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด21 คน จากโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์จำนวน 11 คน และจากโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง