soppong

วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วย นายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน เหตุดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางทางจราจร ณ บ้านแม่อูมอง เบื้องต้น ถนนสามารถสัญจรไปมาได้แล้ว