วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 อบต.สบป่องนำโดยนายคำนวณ นิวัฒน์บวรชัย นายก อบต.สบป่อง ได้นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมการจัดเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ ห้องประชุมอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน