วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ อบต. สบป่องร่วมแห่ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และปรับปรุงอาคารบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลปางมะผ้า ณ โรงพยาบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน