วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าร่วมเดินขบวนงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน