วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค) ตำบลสบป่องจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานแก้ไข ป้องกันและยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อจ.แม่ฮ่องสอน