วันศุกร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. นาย จรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบต.สบป่องคัพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า

 

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัล ที่ 3

รางวัลชมเชย