วันศุกร์ ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมโครงการ ทสม.บวชป่า ชีวิตฉันผูกพันธ์กับธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ บ้านน้ำบ่อสะเป่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน