soppong

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565

เวลา 19.00 – 21.00 น.

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน