วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30น.องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆให้แก่ประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ณ เอนกประสงค์บ้านหนองผาจ้ำ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน