วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. อบต.สบป่องร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเทียวหน้าถ้ำผีแมน ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี2560