วันที่11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 กิจกรรมดอกไม้จันทน์ทำจากใจถวายพ่อหลวง ครั้ง ที่ 2โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง