soppong

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

เวลา 09.00 น. นายสุริยัน ปัญญา นายกอบต.สบป่องพร้อมด้วยนายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกอบต.สบป่อง นายธีรเดช แพร่ทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีมงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.สบป่อง อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอปางมะผ้า อบต.ถ้ำลอด ร.อ.วิริทธิ์พล สบบง หน่วยทหารร้อย ร. 1742 และสถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า ช่วยเหลือชาวบ้านเหตุอุทกภัย ณ บ้านสบป่อง หมู่ 1 และบ้านหนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน