soppong

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุริยัน  ปัญญา นายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า อำนวยความสะดวกการจราจร ที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริเวณใกล้บ้านน้ำริน หมู่ที่ 2ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน