soppong

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ทำการช่วยเหลือชาวบ้าน เนื่องจากเกิดเหตุต้นไม้ล้มขวางทางจราจร ณ บ้านแม่หมูลีซอหมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน