soppong

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุริยัน  ปัญญา นายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบให้พนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า อำนวยความสะดวกการจราจร ณ ตลาดนัดบ้านสบป่อง       ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน