วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. อบต.สบป่องร่วมสนับสนุนการจัดมหกรรมรวมพลคน To Be Number One อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์