วันศุกร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. อบต.สบป่องร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ดำเนินการเพาะกล้าดอกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณหน้าถ้ำผีแมน ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน