soppong

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

นายสุริยัน  ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบให้ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นำรถน้ำไปพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองบนท้องถนน ณ บ้านไร่ หมู่ 3ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน