วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 นาย คำนวณ นิวัฒนบวรชัย นายกอบต.สบป่อง พร้อมด้วยบุคลากรฯเข้าร่วมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน”ร่วมสืบสานปณิธานบ้านพ่อ สุขอย่างพอเพียงในเมืองพิเศษแม่ฮ่องสอน” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายก อบต.สบป่องได้รับกล่าวคำปณิธานในงานดังกล่าวด้วย