วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. อบต.สบป่องร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปางมะผ้า ได้ซ้อมแผนปฎิบัติการป้องการอัคคีภัยประจำปี พ.ศ. 2560