วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.50 น. อบต.สบป่อง นำโดย นายคำนวณ นิวัฒนบวรชัย นายก อบต.สบป่อง ได้นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน