วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. อบต.สบป่อง นำโดยนายคำนวณ นิวัฒน์บวรชัย นายก อบต.สบป่อง เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดฝายมีชีวิตตามโครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ กิจกรรมชุมชนรวมใจสร้างฝายเพื่อพ่อ ปลูกป่าเพื่อแม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วาระที่ 7 “ฝายสร้างชีวิต ” น้ำรินร่วมใจ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ หน่วยควบคุมไฟป่าปางมะผ้า ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน