วันที่ 15 ก.ย 2560 เวลา 10.30 น. อบต.สบป่อง จัดโครงการ”พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยนายอำเภอปางมะผ้า ได้มอบหมายให้ นายสุรนนท์ นนทา ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ หน้าถ้ำผีแมน