soppong

ลากรถนักท่องเที่ยวติดถนนดินเหนียว

วันที่ 8 ตุลาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่า มีรถนักท่องเที่ยวติดหล่มดินเหนียว ไม่สามารถออกมาได้ จึงมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ช่วยลากรถนักท่องเที่ยวออกจากที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย ณ บ้านแม่หมูลีซอ หมู่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน