soppong

ร่วม “โครงการสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วม “โครงการสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่” ณ บ้านหนองผาจ้ำ หมู่ 4 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน