soppong

ร่วมโครงการ “สืบสานประเพณีกินข้าวใหม่ชนเผ่า”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมโครงการ “สืบสานประเพณีกินข้าวใหม่ชนเผ่า” ณ บ้านหนองตอง หมู่ 7 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน