soppong

ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหมู่บ้าน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด “กีฬาสานสัมพันธ์รวมพลังชุมชน” ถ้ำลอดคัพ ครั้งที่ 1

วันที่ 17 สิงหาคม 2566

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง และแม่บ้านตำบลสบป่อง ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหมู่บ้าน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด “กีฬาสานสัมพันธ์รวมพลังชุมชน” ถ้ำลอดคัพ ครั้งที่ 1 โดย นายสราวุธ ทังดิน นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิด