soppong

ร่วม”โครงการสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่”

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

นายสุริย้น ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วม”โครงการสืบสานประเพณีกินข้าวใหม่” ณ บ้านไร่ บ้านบริวารบ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน