soppong

ร่วมแสดงความยินดี นายสุพจน์ สุขสมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า ในโครงการตามพระราชดำริ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมแสดงความยินดี นายสุพจน์ สุขสมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า ในโครงการตามพระราชดำริ โดยนายสราวุธ ทังดิน นายอำเภอปางมะผ้า ร่วมแสดงความยินดีด้วย