soppong

ร่วมสร้างสุขาให้แก่ผู้พิการ

วันที่ 12 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้นายพายัพ มังกรชัยศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกับนายสิวราช แก่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านไร่ (ผู้ประสานงานชมรมรักษ์ปางมะผ้าซิตี้) และชาวบ้านหย่อมบ้านดงมะไฟ สร้างสุขาให้แก่ผู้พิการ ณ บ้านแม่หมูลีซอ หย่อมบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 8 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน