soppong

ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบุคมการขอทาน

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้เข้าร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาย พ.ศ.2559 และลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลสบป่อง

13664553_1260912700616108_1849002081_n

13664344_1260912580616120_259611445_n 13664450_1260912670616111_1615369070_n  13664558_1260912597282785_673693273_n 13664617_1260912503949461_809620636_n13871829_1260912627282782_1036566094_n 13672534_1260912567282788_1163685448_n 13672220_1754214768183855_1023696440_n 13874742_1260912497282795_1758788525_n 13672272_1260912643949447_1519790800_n 13672357_1753809074891091_1833800619_n 13672453_1754214778183854_1729813025_n 13672461_1753809084891090_735715584_n  13672541_1754214761517189_895127673_n 13866567_1753809094891089_969040961_n 13866649_1754214758183856_1330796525_n 13866912_1753809081557757_1824338873_n 13867079_1753809098224422_992085661_n 13874997_1754214771517188_255847126_n