soppong

ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 20 กันยายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องพร้อมด้วย นายธีรเดช แพร่ทอง นักป้องกันและบรรเทาสารณภัย ปฏิบัติการ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ บ้านหนองผาจ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายสราวุธ ทังดิน นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน