soppong

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา19.30 น. คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน