soppong

ร่วมกิจกรรม 5 ส. ณ ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ร่วมกิจกรรม 5 ส ณ ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า นำโดยนายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอปางมะผ้า