soppong

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้นายเสรี แพร่ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิด