soppong

รับผู้ป่วยจากบ้านแม่อูมองนำไปส่งโรงพยาบาลปางมะผ้า

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้พนักงานฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ออกพื้นที่รับผู้ป่วยจากบ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งที่โรงพยาบาลปางมะผ้า จำนวน 1 ราย