soppong

ระงับเหตุอัคคีภัย ณ บ้านหนองผาจ้ำ

วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้รับแจ้งเหตุจากนายยุทธพงษ์ วัฒนแสนสุข ผู้ใหญ่บ้านหนองผาจ้ำ ว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรบ้านหนองผาจ้ำ จึงมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ไปดับไฟให้แก่ราษฎรหลังดังกล่าว เบื้องต้นไม่มีผู้รับบาดเจ็บ และสามารถระงับเหตุไฟไหม้ด้วยความเรียบร้อย