soppong

พ่นสารเคมี ชนิด ULV กรณีเกิดไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง พ่นสารเคมี ชนิด ULV กรณีเกิดไข้เลือดออก ณ บ้านกึ้ดสามสิบ และบ้านนาอ่อน หย่อมบ้านกึ๊ดสามสิบ หมู 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน