soppong

พ่นสารเคมีชนิด (ULV)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่องมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่พ่นสารเคมีชนิด (ULV) ณ บ้านไร่ หย่อมบ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน