soppong

พ่นสารเคมีชนิด (ULV)

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566

นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ลงพื้นที่พ่นสารเคมีชนิด (ULV) ณ.โรงพยาบาลปางมะผ้า